Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації

Реклама:Скачати 88.75 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Дата конвертації22.05.2013
Розмір88.75 Kb.
ТипДокументи
джерелоwww.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛИСТОПАД 2012 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.9

В61

Вовканич, Л. С. Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту : навчальний посібник для підготовки спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" : у 2 ч. Ч. 1. Фізіологія людини / Л. С. Вовканич, Д. І. Бергтраум ; ЛДУФК, Кафедра анатомії та фізіології. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 344 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

В46

Вілянський, В. М. Будівництво власного здоров’я: від філософії до практики : навчальний посібник / В. М. Вілянський, О. Є. Висоцька, В. В. Приходько ; МОНМСУ, ДВНЗ "Національний гірничий університет". – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 196 с. : іл. – Лист МОНУ №1/11-11924 від 23.12.2010 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

З-12

За здоровий спосіб життя студентів : матеріали 8-ї Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції (Львів, 5-6 квітня 2012 р.) / укл. Г. Г. Лапшина. – Львів : [б. в.], 2012. – 104 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Ф79

Формування тверезого способу життя в сім`ї та суспільстві : доповіді науково-практичної конференції (Біла Церква, 15 липня 2012 р.) / ред. С. В. Козуля, О. А. Почекета ; ВГР "Твереза Україна", Білоцерківська ММГО "Молода Еліта". – Біла Церква : [б. в.], 2012. – 140 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


63.3(4Укр)

Л64

Литвин, В. М. Історія України : підручник / В. М. Литвин ; ред. В. А. Смолій. – Київ : Наукова думка, 2006. – 728 с. – Лист МОНУ №14/18.2-3084 від 30.12.2005 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

Л64

Литвин, В. М. Історія України : підручник / В. М. Литвин ; ред. В. А. Смолій. – 7-е вид., доп. – Київ : Наукова думка, 2012. – 856 с. – Лист МОНУ №14/18.2-3084 від 30.12.2005 р.

Кільк. прим.: 9 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

Т52

Толочко, П. П. Древнеруская народность. Воображаемая или реальная / П. П. Толочко. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : АДЕФ-Украина, 2010. – 302 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


92

Е68

Енциклопедія сучасної України : в томах / НАНУ, Наукове товариство ім. Шевченка ; Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. – Т. 10: З-Зор. – 712 с.; 2011. – Т. 11: Зор-Как. – 712 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)

^ ВІЙСЬКОВІ НАУКИ. ВІЙСЬКОВА СПРАВА


68

Ж45

Жевага, С. І. Шляхи підвищення ефективності фізичної підготовки ліцеїстів : методичний посібник / С. І. Жевага ; МОНМСУ. – Хмельницький : ХДЦНІІ, 2012. – 94 с. – Лист МОНМСУ № 1/11-5897 від 27.04.2012 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.2

В19

Василашко, І. П. Кабінет з основ здоров'я : документація та організація / І. П. Василашко. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 104 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Додаток до журналу "Здоров'я та фізична культура".

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.2

Д34

День здоров'я : сценарії / упоряд. В. І. Ковальчук, О. А. Макаренко. – Київ : Редакції газет з управління освітою, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Додаток до журналу "Здоров'я та фізична культура".

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.2

Ц62

Ціннісне ставлення до природи : виховні заходи. 5-8 класи / упоряд. Л. В. Шелестова, Н. В. Чиренко, Н. В. Чернякова. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Додаток до журналу "Здоров'я та фізична культура".

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

П75

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. Вісник Прикарпатського університету. Вип. 9. Фізична культура / МОНУ, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника .– Івано-Франківськ , 2008. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.00

А87

Архипов, О. А. Біомеханічний аналіз : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. А. Архипов ; МОНУ, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 226 с. – Гриф МОНУ №1/11-7364 від 4.08.2010 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

А80

Арефьєв, В. Г. Основи теорії та методики фізичного виховання : підручник для студ. факультетів (інститутів) фізичного виховання, педагогічних університетів / В. Г. Арефьєв. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 328 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

Т33

Теорія і методика фізичного виховання : навчально-методичний посібник / укл. Ю. Б. Ячнюк, І.О. Ячнюк ; МОНМСУ, Чернівецький НУ ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

В85

Вступ до спеціальності (фізичне виховання, здоров'я людини) : навчально-методичний посібник / укл. Ю. Ю. Мосейчук, С. В. Мединський, А. В. Гакман ; МОНМСУ, Чернівецький НУ ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 136 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.11

Р68

Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді : збірник наукових праць у галузі фізичної культури та спорту за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 16-18 травня 2012 р.) / М. П. Мазур, Я. І. Мандрик, Улізько В. М. [та ін.]. ; МОНМСУ, Івано-Франківський НТУНГ. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 320 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С56

Современные проблемы рекреации в высшем учебном заведении : коллективная монография / В. П. Зайцев, Н. А. Олейник, И. К. Сосин [и др.] ; МУДСМС, Харьковская ГАФК. – Харьков : ХГАФК, 2010. – 346 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С91

Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів, присвяченій Всесвітньому Дню авіації і Космонавтики (Київ, 11-12 квітня 2012 р.) / ред. В. П. Харченко, А. Г. Гудманян, В. В. Білецька [та ін.] ; МОНМСУ, НАУ. – Київ : НАУ, 2012. – 130 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Т56

Томенко, О. А. Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: теорія і методологія : монографія / О. А. Томенко. – Суми : МакДен, 2012. – 276 с. : іл. – Протокол НУФВСУ № 1 від 31.08.2011 р.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.15

Б83

Борщов, С. М. Діагностика обдарованості і здібностей юних спортсменів : навчальний посібник / С. М. Борщов ; МОНМСУ, Слов'янський ДПУ. – Слов'янськ : Друкарський двір, 2011. – 120 с.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.15

О-75

Особливості навчально-тренувального процесу жіночих команд : навчальний посібник / укл. В. В. Головачук, А. М. Медвідь, О. О. Цибанюк ; МОНМСУ, Чернівецький НУ ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 60 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.566

Б27

Баскетбол із методикою навчання : навчально-методичний посібник / укл. А. В. Гакман, Т. І. Лясота ; МОНМСУ, Чернівецький НУ ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.566

С91

Сушко, Р. О. Жіночий баскетбол України : аналітичний погляд крізь призму БК "Динамо" Київ / Р. О. Сушко, А. П. Волошин. – Київ : МП Леся, 2012. – 252 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.574

Н32

Настільний теніс у фізичному вихованні студентської молоді: сучасні проблеми й аспекти : навчальний посібник / укл. О. О. Цибанюк ; МОНМСУ, Чернівецький НУ ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Д37

Десять років - десять кроків / авт.-упоряд. Р. Шахрай. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2012. – 288 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.578

К61

Колобич, О. В. Від Кубка європейських націй до чемпіонатів Європи з футболу : посібник / О. В. Колобич, Й. Г. Фалес, Б. В. Хоркавий ; ЛДУФК, Кафедра футболу. – Львів : ЛДУФК, 2012. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.68

К88

Кудрявець, Д. С. Комплекси вправ з фізичної культури: 5-9 класи / Д. С. Кудрявець, А. В. Пуха, Т. В. Герасимова ; упоряд. Н. А. Черненко. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 112 с. : іл. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – Додаток до журналу "Здоров'я та фізична культура".

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

І-66

Інноваційні технології у фізичному вихованні сучасних дітей та молоді: танці живота : навчальний посібник / укл. О. О. Цибанюк, Н. О. Гнесь ; Чернівецький НУ ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

К82

Криворучко, С. Н. Аэробика на занятиях по физическому воспитанию : учебное пособие / С. Н. Криворучко, Ю. Г. Панасейко, Н. С. Белоус ; МОНМСУ, НАУ им. Н. Е. Жуковского. – Харьков : ХАИ, 2012. – 56 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711

Л38

Легка атлетика : навчально-методичний посібник / укл. І. О. Ячнюк, Ю. Б. Ячнюк, М. Ю. Ячнюк ; Чернівецький НУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 92 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Г80

Греко-римська боротьба : навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, СНЗСП / підгот. М. Г. Ставрінов, В. М. Волошин ; ред. О. П. Моргушенко ; МУССМС, Республіканський науково-методичний кабінет, Федерація греко-римської боротьби України. – Київ : Республіканський науково-методичний кабінет МУССМС, 2010. – 60 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.5

Б77

Бойко, Г. М. Психолого-педагогічний супровід спортивної діяльності плавців із порушеннями психофізичного розвитку в паралімпійському спорті : монографія / Г. М. Бойко. – Полтава : АСМІ, 2012. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.5

С38

Синхронне плавання : навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, СНЗСП / ред. О. П. Моргушенко ; МУССМС, Республіканський науково-методичний кабінет, Федерація синхронного плавання України. – Київ : Республіканський науково-методичний кабінет МУССМС, 2011. – 146 с.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.717.7

В38

Веслування академічне : навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, СНЗСП / підгот. О. А. Шинкарук, Р. В. Кропта, Б. Є. Очеретько [та ін.] ; ред. О. П. Моргушенко ; МОНМСУ, Республіканський науково-методичний кабінет, Федерація академічного веслування України. – Київ : Республіканський науково-методичний кабінет МУССМС, 2011. – 116 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.729

С73

Спортивне орієнтування : навчальна програма для ДЮСШ та СДЮШОР / підгот. Л. П. Пронтішева ; МУССМС, Республіканський науково-методичний кабінет, Федерація спортивного орієнтування України. – Вінниця : ФОП Главацька Р. В., 2010. – 118 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.82

С42

Скелелазіння : навчальна програма для ДЮСШ та спортивних секцій /підгот. О. С. Шульга, О. В. Лось, М. В. Шалагін [та ін.] ; ред. О. П. Моргушенко ; МУССМС, Республіканський науково-методичний кабінет, Федерація альпінізму і скелелазіння України. – Київ : Республіканський науково-методичний кабінет МУССМС, 2011. – 70 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


81

Ж87

Жулкевская, Г. В. Борьба и боевые искусства = Wrestling and Martial Arts : пособие по английскому языку для студентов ІІ курса БГУФК / Г. В. Жулкевская. – Минск : БГУФК, 2007. – 86 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)
Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Т. 3: Книга о счастье и несчастьях: дневник с воспоминаниями и отступлениями. – 484 с

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Волковой, В. А. Анатомія людини : підручник / В. А. Волковой, Л. М. Малоштан; мозу, Національний фармацевтичний університет. – Харків...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Залізняк, Л. Л. Стародавня історія України / Л. Л. Залізняк. – Київ : Темпора, 2012. – 542 с. іл

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Профорієнтація молоді з інвалідністю : методичні матеріали до тренінгу / упоряд. О. В. Безпалько, Н. О. Мирошніченко, Л. І. Остролуцька,...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Лазарева, Е. Б. Физическая реабилитация при хирургическом лечении вертеброгенных пояснично-крестцовых синдромов : монография / Е....

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Бабак, В. П. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика : підручник для студентів вищ навч закладів / В. П....

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учебник для высших учебных заведений физ культуры / А. С. Солодков,...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Моргулець, О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навчальний посібник для студ вищ навч закладів / О. Б. Моргулець. – Київ : Центр учбової...

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Басюк, Т. М. Основи інформаційних технологій : навчальний посібник / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник; ред. В. В. Пасічник;...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©s2.nauch.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи