Догляд за хворими icon

Догляд за хворими

Реклама:НазваДогляд за хворими
Сторінка1/6
Дата конвертації20.09.2013
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6
1. /Догляд за хворими (2 курс)/Граф_к в_дробок.doc
2. /Догляд за хворими (2 курс)/Граф_к консультац_й.doc
3. /Догляд за хворими (2 курс)/Перел_к практичних навичок.doc
4. /Догляд за хворими (2 курс)/План лекц_й.doc
5. /Догляд за хворими (2 курс)/План практичних занять.doc
6. /Догляд за хворими (2 курс)/План практичнох п_дготовки студент_в.doc
7. /Догляд за хворими (2 курс)/Рекомендована л_тература.doc
8. /Догляд за хворими (2 курс)/Робоча програма-догляд.doc
9. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/~$ма-уход1.doc
10. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/~$ма-уход7.doc
11. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/~$тод-догляд7.doc
12. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/Метод-догляд1.doc
13. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/Метод-догляд2.doc
14. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/Метод-догляд3.doc
15. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/Метод-догляд4.doc
16. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/Метод-догляд5.doc
17. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/Метод-догляд6.doc
18. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/Метод-догляд7.doc
19. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/Метод-догляд8.doc
20. /Догляд за хворими (2 курс)/методичн_ розробки/Метод-догляд9.doc
Протокол №1 5 Графік
Протокол №15 Графік
“Догляд за хворими”
Протокол №15 тематичний план лекцiй з догляду за терапевтичними хворими для студентiв 2 курсу
Протокол №15 тематичний план практичних занять з догляду за терапевтичними хворими для студентiв 2 курсу
Модуля “Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару”
Перелік навчально-методичної літератури з догляду за хворими терапевтичного профілю
Догляд за хворими
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ


Доповнення до робочої програми

Догляд за хворими


(виробничА практикА)


для студентів вищих медичних закладів освіти

ІІІ – ІV рівнів акредитації


Спеціальності: 7.110101 “Лікувальна справа”

7.110105 “Медико-профілактична справа”

7.110104 “Педіатрія”Затверджено

на методичній нараді кафедри

пропедевтики внутрішніх хвороб № 1

«___» грудня 2007 р., протокол № ____

Завідувач кафедри, професор


_________________ В.З.Нетяженко

Ухвалено на засіданні ЦМК

з терапевтичних дисциплін

«10» грудня 2007 р., протокол № ___

Голова ЦМК, професор


_______________ В.З.Нетяженко

Секретар ЦМК, доцент


_______________ Т.Й.Мальчевська
Київ – 2007

Доповнення до робочої програми

з дисципліни «Догляд за хворими» (практика)


Відповідно до Наказу МОЗ України № 414 від 23.07.2007 р., обсяг навчальних годин з дисципліни «Догляд за хворими» (практика), яка вивчається студентами на ІІ курсі, було змінено та викладено у такій редакції:

Кредитів ECTS – 5

Кількість годин: всього – 150, з них аудиторні – 80, самостійна робота студентів – 70.


Кафедрами Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, які брали участь у розробці типової програми навчальної дисципліни «Догляд за хворими» в 2006 р. (кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1, завідувач – член-кореспондент АМН України, професор В.З.Нетяженко; кафедра педіатрії № 4, завідувач – член-кореспондент АМН України професор В.Г.Майданник; кафедра загальної хірургії № 1, завідувач – професор О.І.Дронов) було внесено відповідні зміни до робочих програм, згідно яких у 2007/2008 навчальному році практика з догляду за хворими вивчатиметься одним модулем, поділеним на 3 змістові модулі.

Модуль 1. Догляд за хворими, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах стаціонару

Змістовий модуль 1. Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю

Змістовий модуль 2. Догляд за хірургічними хворими

Змістовий модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару


Проходження практики з догляду за хворими здійснюється шляхом читання лекцій, проведення практичних занять, консультацій, самостійної роботи студентів. Оскільки під час практики студенти вперше знайомляться з клінікою, вивчення кожного із змістових модулів починається з прослуховування двох лекцій, після чого розпочинається практичний курс, який передбачає: 1) засвоєння теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи стаціонару та основних маніпуляцій і їх відпрацювання під контролем викладача (у вигляді практичних занять та консультацій); 2) самостійна робота студента у відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь (самостійна робота студентів у позаурочний час за графіками, розробленими кафедрами). Тривалість практичного заняття складає 3 академічні години.

Вивчення трьох змістових модулів відбувається одночасно і незалежно один від одного на кафедрах терапевтичного, хірургічного та педіатричного профілю. Клінічні кафедри, на базі яких проходить практика, мають право вносити зміни до навчальної програми у межах 15%, в залежності від профільності відділення на напрямку роботи кафедри.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові питання, вирішення ситуаційних задач, контроль практичних навичок.

Оскільки догляд за хворими дітьми має певні особливості та потребує більш ретельного вивчення студентами, підготовка яких здійснюється за напрямком «педіатрія», було розроблено окремі навчальні плани: 1) для спеціальностей 7.110101 “Лікувальна справа” та 7.110105 “Медико-профілактична справа”, яка передбачає більшу кількість годин на вивчення основних принципів догляду за хворими дорослого віку в умовах загальнотерапевтичного стаціонару; 2) для спеціальності 7.110104 “Педіатрія”, в якій більшу кількість годин приділено роботі із хворими дітьми.


Орієнтовний структурований план

проходження практики з догляду за хворими

для студентів, навчання яких здійснюється за спеціальностями

7.110101 “Лікувальна справа”

7.110105 “Медико-профілактична справа”


Структура виробничої практики

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин/

кредитів ECTS

Аудиторна підготовка

Самост. робота студентів

Модуль 1

150 годин

81

69

2
5 кредитів

Лекції

Практ. занят-тяЗмістовий модуль 1

56 годин

4

27

25

Поточний, підсумковий (стандартизований)

Змістовий модуль 2

47 годин

4

21

22

Поточний, підсумковий (стандартизований)

Змістовий модуль 3

47 годин

4

21

22

Поточний, підсумковий (стандартизований)
  1   2   3   4   5   6

Додати документ в свій блог або на сайт


Реклама:

Схожі:

Догляд за хворими iconТематичний план практичних занять з курсу догляд за хворими дітьми
Основні професійні обов’язки молодшого та середнього медичного персоналу в дитячих поліклініках та педіатричних стаціонарах. Принципи...

Догляд за хворими iconПояснювальна записка
«Основи медичної діяльності» для учнів 9 класів з тижневим навантаженням – 1 година (35 годин), яка є першим етапом у вивченні таких...

Догляд за хворими iconПро затвердження Переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення для індивідуального захисного комплекту медичних працівників, які безпосередньо контактують з хворими на вірусну інфекцію грипу A/Н1N1
Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02. 11....

Догляд за хворими iconТематичний план практичних занять з курсу загальної хірургії з доглядом за хворими
Змістовий модуль Введення в хірургію. Асептика та антисептика. Десмургія. Основи анестезіології та реанімації. Вчення про рани

Догляд за хворими iconІнформація про перебіг програм пом’якшення води Інформація про панель управління Додавання регенеруючої солі Сервіс та догляд
При виникненні питань звертайтесь за тел. Siemens family Line 0 18 05-22 23 /0,12 євро/ хв

Догляд за хворими iconНаказ №707 Про виконання рішення колегії
З метою забезпечення організації та контролю виконання рішення колегії уоз ода (Протокол №7, п. 3 від 26. 08. 2011р.) «Організація...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©s2.nauch.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи